KOTOR PRISTUPIO AGENDI 21 ZA KULTURU

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 19. srpnja 2013. - 12:01
Autor: 

Usvojivši odluku na skupštinskom zasjedanju Općina Kotor je pristupila Agendi 21 za kulturu. U Crnoj Gori, Kotor je tako postao prvi grad koji je pristupio Agendi 21 za kulturu.
Zvanično usvajanje Agende 21 za kulturu od strane lokalnih samouprava je od velikog značaja: ona obezbjeđuje mogućnost da svaki grad kreira dugoročnu viziju kulture kao osnovnog stožera razvoja. Dokument Savjeta za lokalnu implementaciju Agende 21 za kulturu ocrtava generalni koncept i sugeriše četiri specifična alata: lokalnu kulturnu strategiju, Povelju kulturnih prava i odgovornosti, Savjet za kulturu i procjenu kulturnog uticaja.

Povodom usvajanja Agende 21, gradonačelnica Marija Ćatović je naglasila: „Kotor ima sve predispozicije za implementaciju Agende 21 i svih mogućnosti koje ona nudi. Usvajanje Agende 21 za kulturu ima veliki simbolički značaj za nas, jer sa tim činom izražavamo posvećenost grada da kulturu učini ključnim dijelom urbanih politika, kao i da pojača solidarnost i saradnju sa gradovima i lokalnim samoupravama širom svijeta".
Agenda 21 za kulturu je prvi dokument koji na globalnom nivou zagovara ustanovljavanje osnove za odgovornost gradova i lokalnih uprava za kulturni razvoj. Nastala je zajedničkim dogovorom gradova i lokalnih uprava širom svijeta za očuvanje njihove posvećenosti ljudskim pravima, kulturnoj različitosti, održivosti, aktivnoj demokratiji i stvaranju uslova za mir. Odobrena je četvrtim forumom lokalnih vlasti za društveno uključenje Porto Alegre, održanim u Barseloni, 8.svibnja 2004. godine u sklopu prvog Zajedničkog kulturnog foruma. Dokument je usvojen 24.listopada 2006. u Barseloni, na prvom sastanku Komiteta za kulturu Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava (UCLG).
Danas, više od 300 gradova, lokalnih samouprava i organizacija iz cijelog svijeta povezani su Agendom 21 za kulturu - kaže se u zvaničnom priopćenju SO Kotor.