PROGRAMI RAZVOJA KULTURE 2011 - 2015

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 08. travnja 2011. - 7:09
Autor: 

Opštine Tivat Kotor i Herceg-Novi započele su proces izrade opštinskih Programa razvoja kulture za period od 2011-2015 godine. Opštinski programi će biti u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture i treba da sadrže dugoročne potrebe lokalnog stanovništva i subjekata iz oblasti kulture, razvojne prioritete, dinamiku, realizaciju, finansiske i administrativne mjere za njegovo realiziranje.
Cilj je uključiti što širu javnost za prikupljanje podataka, informacija mišljenja, predloga od značaja za izradu strategije razvoja kulture za općine Tivat, Kotor i Herceg – Novi. U suradnji sa NVO „Expedito" iz Kotora organizovane su tematski okrugli stolovi -fokus grupe- na teme identiteta gradova, strateškim izazovima, problemima, kao i o mogućim strateškim ciljevima.

Audio: Tatijana Rajić - Expeditio

Audio: Predrag Cvetičanin sociolog kulture