IZABRAN NOVI HRVATSKI SAVJET CRNE GORE

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 06. srpnja 2013. - 11:10
Autor: 

U Domu kulture "Josip Marković" u petak je održana Elektorska skupština za izbor čalanova Hrvatskog savjeta Crne Gore, koji ima za cilj zastupati i predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu.
Skupštinom je predsjedavao najstariji elektor Mato Krstović, dok mu je u radu pomagao Sabahudin Delić pomoćnik ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Elektori su tajnim glasanjem izabrali novi sedamnaestočlani Hrvatski savjet Crne Gore. Po funkciji članovi Savjeta su Ljerka Dragičević zastupnica u parlamentu CG, Marija Vučinović ministrica u Vladi CG a tajnim glasovanjem izabrani su: Janović Ilija, Sindik Ljerka, Deković Zvonimir, Janjić Filip, Vuksanović Adrijan, Gržetić Josip, Lazarević Ružica, Čaveliš Marin, Marvučić Vladimir, Milošević Dijana, Perčin Anton, Pilastro-Kovačić Milena, Velić Zrinka, Žarković Jurica, Vičević Mirko.
Novi saziv Hrvatskog savjeta Crne Gore na prvoj narednoj sjednici izabrati će izvršne organe i predsjednika Savjeta.
Mandat članovima Savjeta traje pet godina.