BIH I CRNA GORA ZAJEDNO RAZVIJAJU TURIZAM JUŽNIH DINARIDA

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 28. veljače 2013. - 21:46
Autor: 

Početkom sedmice Ekonomski fakultet u Sarajevu i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore održali su inicijalni sastanak u okviru projekta "Ekološki i kulturni turizam na južnim Dinaridima"/"Eco- and Cultural Tourism in South Dinarides". Ovaj projekat partneri provode u okviru programa prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (CBC BIH-MNE) koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Aktivnosti projekta uključuju četiri lokacije: Nacionalni park Sutjeska (Bosna i Hercegovina), Park prirode Hutovo blato (Bosna i Hercegovina), Nacionalni park Durmitor (Crna Gora), te regiju rijeke Pive i Tivatska solila (Crna Gora). Ove lokacije pripadaju najvažnijim centrima geoloških i bioloških raznolikosti u Jugoistočnoj Evropi. Ciljne grupe koje projekat ima namjeru podržati su: predstavnici općina koje obuhvataju gore navedene lokacije, vlasnici i zaposleni u hotelima, restoranima i eko i etno selima u navedenim lokacijama, vlasnici i zaposleni u sportskim organizacijama, biciklističkim klubovima, organizacijama za očuvanje prirode, ribarski klubovi, te planinarski i lovački domovi.
Projektni partneri će uz pomoć predstavnika interesnih grupa i eksperata raditi na izradi studije turističkog potencijala u južnim Dinaridima, razvoju strategije ekološkog i kulturnog turizma u južnim Dinaridima, te pripremi akcionog plana, treninzima i promociji razvijene ponude. Naglasak je i na kolaboraciji između predstavnika organizacija iz dvije zemlje, uz pomoć koje će se ostvariti značajan sinergetski efekat na cijelom projektnom području.
Projekat je počeo realizirati se u veljači 2013. godine i trajat će 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 183.370,00 eura- prenosi portal www. ekapija. ba