IPA PROJEKAT HGD-U I HUMANTARNOJ ORGANIZACIJI "ALTIUS" IZ BiH

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 26. veljače 2013. - 10:24
Autor: 

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u ponedeljak je predstavilo projekat pod nazivom „Društvena integracija i solidarnost kroz vodene sportove" koji će biti implementirati u narednih godinu dana u sklopu IPA Prekograničnnog programa BiH – Crna Gora. Projekat će realizirati Humanitarna organizacija „Altius" iz Sarajeva kao vodeći partner i Hrvatsko građansko društvo CG iz Kotora, dok će partneri na realizaciji biti V.K."Cattaro" i V.K. „Forma" te Općina Novi Grad Sarajevo. Ukupan grant iznosi 130.610 € dok će aplikantima za realizaciju projekta pripasti po 49.750€.

Predsjednik HGD CG Mirko Vičević kazao je da će projekat biti realiziran u narednih godinu dana u Kotoru i Sarajevu. Prvi dio projekta podrazumjeva štampanje brošure „Do zdravlja kroz vodene sportove" koja će ukazati na značaj plivanja, vatepola na zdravlje, nove zdrave stilove života. Brošura će biti tiskana u 2000 primjeraka i medijski predstavljena široj populaciji.
Kao dio projekta predviđeno je organiziranje turnira u vaterpolu u oba grada na kojima će učestvovati četri kluba iz regiona, najmlađih selekcija. Jedan od ciljeva ovih aktivnosti je približavanje klubova iz regiona i povećanje broja zainteresiranih za ovaj sport, pogotovo najmlađima koji su danas najosjetljivije i najugroženije društvene grupe.
Realizirajući projekta očekuje se da što više djece nauči plivati, bit će organizirani razni kursevi, a krajnji cilj je privući mlađe da se bave sportom, plivanjem i vaterpolom.
Poražavajuća je činjenica da smo istraživanjem u kotorskoj osnovnoj školi došli do zaključaka da 30 % djece od 7-10 godina ne znaju plivati – kazao je Mirko Vićević.
Partneri na projektu HO „Alitius" i HGD CG smatraju da će uključiti društveno isključene grupe, privući veći broj mladih da se bave ovim sportovima, promovirati zdrave stilove života i sporta, razvijati komunikaciju među različitim međuetničkim grupama kroz međugraničnu suradnju.