"RODNA PERSPEKTIVA TRANZICIONE PRAVDE"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 08. studenog 2012. - 10:38
Autor: 

Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora organizira seminar „Rodna perspektiva tranzicione pravde", u sklopu projekta „Sigurnost i razvoj" uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna te u sklopu aktivnosti na Inicijatvi stvaranja Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.
Seminar će se održati od 9.do 11.studenog 2012. Hotel SIND , Muo, Kotor.

Cilj skupa je upoznati učesnike sa konceptom i aktivnostima u realizaciji regionalne inicijative "Ženski sud – feministički pristup pravdi", kao i zajedničko promišljanje o značenju i značaju rodne perspektive tranzicione pravde u Crnoj Gori, ali i aktivizmu, antimilitarizmu i odgovornosti kao uslovu za stvaranje trajnog mira i razvoja.
Potreba za globalnim pokretanjem brojnih inicijativa za organizovanjem Ženskih sudova temelji se na nezadovoljavajućim učincima institucionalnog pravnog sistema koji, i pored brojnih važnih rezultata, ne donosi pravdu žrtvama, često ih instrumentalizujući i u samim sudskim procesima. Stoga civilno društvo preuzima dio odgovornosti za pravdu kroz pregovaranje i artikulisanjeje drugačijeg koncepta pravde, stvaranjem brojnih alternativnih mehanizama za njeno postizanje.
Tokom 2011/12. godine na prostoru bivše Jugoslavije u seminarima, javnim prezentacijama, radnim konsultativnim sastancima učestvovalo je oko 2600 osoba iz preko 100 gradova i preko 250 aktivista i aktivistkinja. U cilju nastavka aktivnosti i širenja mreže saradnika organiziramo navedeni seminar u kojemu će uzeti učešće osobe koje su prepoznate u Crnoj Gori i međunarodno kao borci za tranzicionu pravdu, antimilitarizam i razvoj pravednog mira - kaže se u saopštenju ANIME.