NOVI SIMULATOR ZA OBUKU POMORACA

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 31. svibnja 2012. - 10:23
Autor: 

Fakultet za pomorstvo u Kotoru promovisao je novonabavljeni brodomašinski simulator – proizvod poljske kompanije „Unitest", jednog od dva najbolja svjetska kreatora specifičnih informatičkih riješenja za obuku pomoraca. Novi simulator koji je instaliran u potpuno obnovljenom i za to posebno prilagodjenom kabinetu, zajedno sa softverom i hardverom, koštao je oko 100 tisuća eura. Nova oprema zadovoljava međunarodne standarde obuke pomoraca, u skladu sa STCW konvencijom i propisima Medjunarodne pomorske organizacije IMO.

Simulator se sastoji od umreženog sistema računara za instruktora i 10 radnih stanica na kojima tokom obuke može raditi ukupno 30 studenata, dok se za vrijeme ispita na njima nalazi samo po jedan polaznik obuke. Na svakoj od radnih stanica i servera je instaliran softver za simulator brodske strojarnice sa sporohodnim glavnim brodskim dvotaktnim dizel motorom, u 3D prikazu i softver za obuku uz pomoć računara. Simulator obezbjedjuje kako izvodjenje nastave, tako i trening u praksi u rukovanju i otklanjanju mogućih problema na glavnom brodskom pogonskom motoru, pomoćnim motorima-generatorima, pumpama, hidroforima, evaporatorima, kormilarskim uredjajem sa pumpom sa fiksnom dobavom, kaljužnom separatoru, uređaju za tretiranje otpadnih voda, sistemu parnog kotla, sistemu za nadzor rada dizel motora, uređaju za tretiranje goriva, sistemu propelera sa promjenjivim usponom i drugim uređajima u brodskoj strojarnici.
Novi simulator može virtuelno prikazati svaki dio komplikovanog pogonskog kompleksa najmodernijih brodova, a posebno je prilagodjen mašinskim kompleksima na velikim kontejnerskim brodocvima kakvi preovladjuju u floti italijansko-švajcarske komponaije MSC na kojoj plovi najveći broj crnogorskih pomoraca.
O ovome, kao i dolasku na crnogorsko tržište najvećeg proizvodjača radnih i brodova za sport i rekreaciju od stakloplastike u Hrvatskoj, kompanije SAS Vektor iz Zadra, više poslušajte u našoj emisiji o moru i pomorstvu "Neptun".
S.L.
Audio: Drasko Kovac, asistent na FZP Kotor

Audio: Denis Vidakovic, predsjednik Uprave SAS Vektora Zadar