Kokotići u podne - 9.4.2023.

Emitirano: 
Nedjelja, 09. travnja 2023.

"Nazdravlje nam".

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore