Sveti Petar u Bogdašićima – tema Bokobrana

Emitirano: 
Srijeda, 27. ožujka 2019.

Bokobran o crkvi svetog Petra u Bogdašićima donosi uvid i pogled povjesničarke, dr. sc. Katarine Mitrović na tu nekadašnju benediktinsku samostansku crkvu s klaustrom. Ukazuje se na postupnost gradnje na koju upućuje i sačuvanost latinskog i ćiriličnog natpisa iz različitih razdoblja. Uz sukcesivnost gradnje to potvrđuje ne samo povijesni i konfesionalni dodir, nego i međusobno poštovanje što između ostalog naglašava i Miloš Milošević, eminentni istraživač povijesti Boke kotorske. Donoseći pogled na biskupske vizitacije on je naglasio i kako je: „značajan podatak da su u Sv. Petru 1662. godine nedostajale 'ilirske knjige', što znači da se u toj crkvi glagoljalo.“

Telefonski razgovor za ovu emisiju snimljen je u studiju Hrvatske katoličke mreže (HKM-a) u Zagrebu.

Referenta literatura korištena u pripremi: Anita Mažibradić, Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara, Donja Lastva, 2015.; Miloš Milošević, Oko sukcesije sakralnih objekata na istoj građevini u Bogdašićima u Boki kotorskoj, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 32/1, 1992.; Katarina Mitrović, Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9.stoljeće- 1517), Kotor, 2015.; Ivo Stjepčević, Arhivska istraživanja Boke kotorske, Gornja Lastva, Perast, 2003.