O djelima hrvatskih kipara u Boki kotorskoj

Emitirano: 
Srijeda, 07. prosinca 2016.

Ovaj se Bokobran nastavlja na temu prethodnoga u kojemu je gostovao hrvatski povjesničar umjetnosti Ive Šimat Banov, i u kojemu je bilo riječi o kiparskim djelima 20. stoljeća koje su realizirali hrvatski kipari u Boki kotorskoj. Pri tome se u ovoj emisiji stavlja naglasak na kotorsko-splitskog kipara i slikara, Vaska Lipovca te drugog hrvatskog kipara Kostu Angelija Radovanija – autore vrijednih monumentalnih brončanih vratnica na važnim sakralnim spomenicima Kotorske biskupije. Oboje su vratnice nastale u razdoblju od 70-ih do 90-ih godina prošloga stoljeća.

Kipar Vasko Lipovac izradio je najmonumentalniji brončani spomenik u Kotoru, vratnice blažene Ozane na ulazu u crkvu Svete Marije Colegate (ili Marije od Rijeke). Na 24 reljefna kvadratna polja prikazao je važne motive i događaje iz života blažene Ozane i tako reljefno predočio sažetu biografiju blažene Ozane kotorske, čije je tijelo postavljeno u sarkofag koji je  godine 1963. izradio kipar Antun Augustinčić.

Kosta Angeli Radovani izradio je brončane vratnice koje su jedan od najuočljivijih umjetničkih djela crkve na Otoku Gospe od Škrpjela. Prikazao je lik pognutog muškarca –Bokelja kako ugrađuje kamen u rivu Svetišta, a iznad njega i uspravljen ženski lik – Gospa koja u rukama drži jedrenjak, prinoseći ga nebu zagledana u visinu. Time je likovno predočena simbolika gradnje Otoka i  kontinuiranog posvećenja pomoraca Boke Gospi od Škrpjela.