„Bez cukara molim“ o Teuti

Emitirano: 
Subota, 18. veljače 2023.

U emisiji poslušajmo što uopće znamo o Teuti.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore