Bez cukara molim - 22.4.

Emitirano: 
Subota, 22. travnja 2023.

Lukovića barake - prvo urbanizovano naselje za kolektivno stanovanje u Tivtu.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore