Bez cukra molim - 25.3.

Emitirano: 
Subota, 25. ožujka 2023.

O Spasovdanskom blagdanu u Tivtu.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore