Bez cukara molim

Emitirano: 
Subota, 25. veljače 2023.

Naš gost je Hrvoje Sindik, koji nam je približio najljepši posao na svijetu.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore