Posebna upisna kvota na hrvatskim visokim učilištima u akademskoj godini 2022./2023. namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva

Time to read
3 minutes
Read so far

Petak, 27. svibnja 2022. - 13:52

Po prvi puta u akademskoj godini 2018./2019. donošenjem posebne upisne kvote za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva ispunjen je jedan od najvažnijih zahtjeva u području obrazovanja i znanosti naših sunarodnjaka koji žive izvan Republike Hrvatske, kao i jedan od zaključaka Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije Hrvata izvan Republike Hrvatske definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012): na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.
 
O uspješnosti projekta svjedoči prepoznatljivost programa u hrvatskoj akademskoj zajednici i dosadašnji iskazani interes za studiranjem u Republici Hrvatskoj maturanata, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva.
 
I u akademskoj godini 2022./2023. nekoliko hrvatskih visokih učilišta osigurava posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva: Sveučilište u ZagrebuHrvatsko katoličko sveučilišteSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuSveučilište u SplituSveučilište u ZadruSveučilište Sjever te Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, čime se s uspjehom nastavlja jedan od vrlo značajnih projekata kojima se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakodnevnog života te stjecanje kvalitetnog obrazovanja.
 
Koraci u postupku                                                                                                                         
Kao i ranijih godina, za upis studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Napominjemo da fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.    
                                                                      
Važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive. Priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije provodi Agencija za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Važno se pravovremeno obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
 
Radi lakšeg snalaženja Središnji državni ured je izradio tablice s popisom fakulteta, rokovima i specifičnim uvjetima koje su dostupne OVDJE. 

Isto tako, na sljedećim poveznicama dostupni su cjeloviti tekstovi natječaja i detaljno navedeni svi uvjeti:
 
Natječaj Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj Hrvatskog katoličkog sveučilišta preddiplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina i diplomski sveučilišni studiji

Natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Natječaj Sveučilišta u Splitu
 
Upis na Sveučilište u Zadru za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva
 
Natječaj Sveučilišta Sjever
 
Natječaj Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij
 
 
Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu
Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu, osim zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije trebaju predati i zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Potvrdu o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Prijavni obrazac - dostupan je OVDJE
 • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
 • Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
 • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
 • Rodni list
 • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:

 

 1. izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list
 2. školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
 3. indeks
 4. radna knjižica
 5. vojna knjižica
 6. vjenčani list
 7. smrtni list
 8. krsni list
 9. rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po članku 16. ili 11. Zakona 
 10. pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine


Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.

Jednako tako, dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.
 
Naravno, tu smo za Vas – ako imate dodatnih pitanja, uvijek nam se možete obratiti.

Izvor: hrvatiizvanrh.gov.hr