Obuljen Koržinek: Štete na kulturnoj baštini u SMŽ 400 milijuna eura

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 20. ožujka 2021. - 8:27
Autor: 

O aktivnostima Ministarstva kulture i medija na popisu i procjeni šteta na kulturnoj baštini u petak je s članovima Stožera CZ u Petrinji razgovarala ministrica Nina Obuljen Koržinek, koja je rekla da je šteta na kulturnoj baštini u Sisačko-moslavačkoj županiji 400 milijuna eura.

Ministrica Obuljen Koržinek je članove Stožera  Civilne zaštite za uklanjanje posljedica potresa obavijestila o sljedećim postupcima, uključujući provedbu hitnih mjera zaštite i pripremu dokumentacije za obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara.

Kako je rekla, radi se i na pripremnoj fazi izrade kompletne dokumentacije u skladu sa Zakonom o obnovi te o izradi cjelovitog projekta obnove kulturno-povijesnih cjelina na tom području, koje preuzima Ministarstvo kulture i medija.

"Prije završetka te faze obavit će se konzultacije sa svim jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo danas prezentirali je plan podupiranja i razupiranja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u kulturno-povijesnoj cjelini Petrinje, ukupno 32 zgrade za koje preuzima odgovornost ministarstvo, kao i pripremu projektne dokumentacije. Te hitne mjere o kojima sam donijela odluku prošli tjedan, kako očekujemo, financirat će se sredstvima iz Fonda solidarnosti, tako da pristupamo sljedećoj fazi i očekujemo pripremu dokumentacije za obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara", rekla je ministrica Obuljen Koržinek. 

Dodala je kako će se Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo graditeljstva i fond u prvome redu baviti zahtjevima građana za obnovu kuća u kojima žive, a Ministarstvo kulture i medija preuzima odgovornost za kulturno-povijesne cjeline grada. Također je rekla kako je "teško govoriti o vremenskom razdoblju aktivnosti dok se ne naprave cjeloviti projekti".

Podsjetila je pritom na obnovu barokne jezgre Vukovara. Vlada i ministarstvo su odlučni da to učine u najkraćemu mogućem roku, ali poštujući sve uzuse struke. 

Obavijestila ih je i o sljedećim postupcima, uključujući provedbu hitnih mjera zaštite i pripremu dokumentacije za obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara.

"Obnova će biti takva da će sačuvati sva obilježja kulturno-povijesne cjeline, ali će objekti biti protupotresno učvršćeni i energetski obnovljeni u skladu s najsuvremenijim pravilima. Mi smo jučer procijenili štete na 640 milijuna eura na kulturnoj baštini, od čega nešto više od 400 milijuna na području Sisačko-moslavačke županije, a nešto više od 200 milijuna u devet preostalih županija. Što se tiče šteta na kulturno-povijesnim objektima i zgradama kulturne namjene u samoj Petrinji, naša je procjena nešto viša od 100 milijuna eura", rekla je ministrica kulture. 

Dodala je da su hitne mjere poduzete i za područje Siska, za objekte Gradskog muzeja, koji je jedan od centara za evakuiranu građu, zatim više zaštićenih kuća u Prvoj ulici i Stari grad. Podsjetila je kako su radovi već počeli na crkvama, uglavnom učvršćivanjem zvonika, a u pripremi su slični radovi u Glini i Hrvatskoj Kostajnici.

Ministrica Obuljen Koržinek je istaknula kako su sve štete dokumentirane te da su izrađene smjernice za obnovu svih objekata.