Vuksanović na 57. zasjedanju COSAC-a na Malti

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 30. svibnja 2017. - 9:38
Autor: 

Delegacija Odbora za europske integracije sudjelovala  je na 57. zasjedanju COSAC-a, koje se u okviru parlamentarne dimenzije malteškog predsjedavanja EU održava u Saint Juliansu. Zasjedanje je otvorio predsjednik Parlamenta Malte Anđelo Faruđa, koji je naglasio značaj parlamentarnog dijaloga u kontekstu brojnih političkih i socijalnih izazova s  kojima se EU trenutno suočava. Malteški ministar europskih poslova Džordž Vela je predstavio rezultate šestomjesečnog predsjedavanja Malte EU, ostvarene u okviru šest ključnih prioriteta: migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, socijalna inkluzija, europsko susjedstvo i pomorska politika.

Europskim parlamentarcima se obratio i predsjednik Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore Adrijan Vuksanović, koji je naglasio važnost politike proširenja kao jedne od najuspješnijih politika Europske unije. On je predstavio napredak Crne Gore u procesu pregovora s EU, istakavši da je naša država s 26 otvorenih pregovaračkih poglavlja, među kojima su dva zatvorena, lider među zemljama Zapadnog Balkana. U komentaru na izlaganja, ministar Vela je kazao da se Malta snažno zalaže za europsku budućnost država Zapadnog Balkana i da EU treba da bude jedinstvena u posvećenosti ovom pitanju.

Zasjedanje je nastavljeno diskusijom na temu uloge nacionalnih parlamenata u budućnosti EU, u okviru koje su uvodne govore dali FransTimermans, prvi potpredsjednik Evropske komisije, MejredMekginis, prva potpredsjednica Europskog parlamenta i Marina Berlingijeri, članica Odbora za politike EU Donjeg doma Parlamenta Italije. Govornici su ocijenili da su mehanizmi „žute“ i „zelene karte“ koristan model pozitivnog utjecaja nacionalnih parlamenata na odlučivanje na europskom nivou, ali su naglasili da razmjena informacija između EK i nacionalnih parlamenata treba da bude snažnija i transparentnija, te da europske institucije treba da budu jednostavnije i bliže građanima.

Na temu ishoda referenduma Ujedinjenog Kraljevstva i odnosa ove države s EU, uvodna izlaganja dali su MišelBarnije, glavni pregovarač za pripremu i vođenje pregovora sa UK i Danuta Marija Hubner, predsjednica Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta. Tijekom diskusije, parlamentarci su naglasili važnost transparentnosti i jedinstvenog djelovanja EU u procesu definiranja novih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Također, istakli su da je ključni zadatak EU garancija prava njenih državljana koji žive u Velikoj Britaniji i očuvanje standarda koji se tiču zaštite životne sredine, konkurencije i socijalnih prava. Pored toga, poslanici su podsjetili na obvezu UK da regulira sve preostale financijske obaveze prema EU.

Uvodna izlaganja na temu unapređenja Integrirane pomorske politike EU dali su Karmenu Vela, europski komesar za životni okoliš,  pomorska pitanja i ribarstvo, Tomas Vitsut, predsjednik Odbora za europske poslove Parlamenta Estonije i DanijelOroa, predsjednica Odbora za europske poslove Nacionalne skupštine Francuske. Tijekom diskusije, prepoznate su tri ključne oblasti u kojima je neophodna snažnija inicijativa EU – veće financiranje pomorskih istraživanja, jačanje vještina i kvalifikacija ljudi u ovoj industriji i unapređenje regionalne suradnje.

Također, parlamentarci su pozvali na veću posvećenost zaštiti životnog okoliša i morskog biodiverziteta, u kontekstu sve ozbiljnijih klimatskih promjena i zagađenja mora.