U Tivtu održana konzultativna radionica za predstavnike lokalnih samouprava i NVO-a s juga Crne Gore

Time to read
3 minutes
Read so far

Srijeda, 29. studenog 2017. - 16:08

Jučer je u Hotelu ,, Palma“ u Tivtu održana radionica za predstavnike lokalne samouprave primorskih općina i NVO-a s područja juga Crne Gore s ciljem unaprijeđenja pravnoga okvira za sudjelovanje nevladinih organizacija u procesu donošenja odluka i u cilju transparentnog rada lokalnih samouprava.

Radionica, koja je bila konzultativnoga karaktera, održana je u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO), koji je na ovaj način započeo realizaciju projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, program financiran od strane Europske unije posredstvom Delegacije Europske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016-Civil Society Facility Programme 2016, Montenegro, u trajanju od 26 mjeseci.

Opći cilj projekta je osnažiti nevladine organizacije kako bi mogle doprinijeti društvenom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je unaprijeđeno učešće nevladinih organizacija kao neovisnih, stručnih aktera u procesu donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika. Projekt se realizira u partnerstvu s dva NVO-a- Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja i NVO-om Aktivna zona iz Prijestonice Cetinje, ispred kojih su seminaru nazočili Miloš Marković i Jelena Despotović.

Na jučerašnjoj radionici učešće su uzeli predstavnici četiriju primorskih općina koji su zaduženi za društvene djelatnosti i odnose s NVO-ima te predstavnici NVO-a s područja Tivta, Herceg Novoga i Budve, kao što su  Udruženja žena Tivta, Udruženja žena Budve, KUD Boka, HKZ ,, Dux Croatorum“, Udruženja Roma i Egipćana itd..

Cilj jučerašnjih konsultacija,  kako je naglasila moderatorica i voditeljica radionice Jelena Knežević iz CRNVO-a ,bio  je  u direktnoj komunikaciji i razmjeni mišljenja između predstavnika lokalnih samouprava i lokalnih NVO-a s juga Crne Gore dobiti komentare, inpute i sugestije  u cilju dobivanja konkretnih prijedloga za kreiranje legislative iz područja lokalne samouprave i  pripreme modela akata koji reguliraju učešće građana i NVO-a na lokalnom nivou i transparentnost lokalnih samouprava.

Konkretno, naglasak je bio na sljedećim elementima :  učešće predstavnika NVO-a u javnim raspravama, financiranje NVO-a  i kriteriji za financiranje, osiguravanje prostorija za rad NVO-a, učešće i kriteriji za učešće predstavnika NVO-a  u radnim grupama i komisijama lokalnih samouprava i funkcioniranje i implementacija  instituta ,, prazne stolice''.

U pogledu javnih rasprava, razmijenjena su mišljenja o načinu informiranja predstavnika NVO-a o javnim raspravama, njihovom tijeku i zaključcima, o terminima rasprava, kao i o mogućnosti davanja pismenih komentara, sugestija i obrazloženja na predmetne nacrte zakona o kojima se raspravlja.  

Glede financiranja NVO-a i kriterija financiranja, čuli su se prijedlozi  da bi tradicionalne manifestacije i udruge  po kojima je lokalna zajednica i / ili općina prepoznata trebalo izdvojiti iz proračunskih sredstava namijenjenih za financiranje projekata  i brendirati njihove programe  kao zasebne  kako bi se oslobodila sredstva za financiranje što više lokalnih  nevladinih organizacija, koje mahom opstaju i funkcioniraju zahvaljujući entuzijazmu i volontarizmu članova.

Lokalna samouprava nastoji maksimalno izići u susret nevladinim organizacijama u pogledu osiguravanja prostorija za rad i/ili besplatno korištenje, s obzirom na broj udruga i decifit raspoloživih lokacija.

Institut ,, prazne stolice“ prilikom sjednica lokalnih parlamenata funkcionira, ali je problem vremensko ograničenje obraćanja  od 5 – 1o minuta maksimalno i nemogućnost replike. 

Jelena Knežević je pohvalila suradnju tivatske, kotorske i budvanske općine s NVO-ima, posebno naglašavajući da je ovogodišnjih 160 000 EUR, koliko je kotorska općina izdvojila iz budžeta za financiranje lokalnih NVO-a u ovoj godini primjer koji bi trebale slijediti sve općine. U tivatskoj općini se predstavnici NVO-a u radnim grupama bore da se postotak financiranja sa sadašnjih 0, 70 posto podigne na 1 posto tekućeg budžeta Općine.

Predloženo je da se i da se javni pozivi za konkuriranje lokalnih NVO-a za sredstva iz budžeta općina budu za predstojeću godinu i  da bude raspisan jednom godišnje, da budu specificirani i diverzificirani  po područjima djelovanja NVO-a.  Monitoring  NVO-i su , u principu, sa  dva predstavnika zastupljeni u predmetnim radnim grupama, kao i Savjetu za rad s NVO-ima i komisijama za raspodjelu sredstava, s time da članovi komisije iz redova NVO-a ne mogu sa svojim projektima konkurirati na natječajima.

Na kraju napomenimo da će se nakon niza konsultacija i radionica sa svim akterima iz tri crnogorske regije, radna grupa, koju će činiti predstavnici Ministarstva javne uprave, Zajednice opština, Udruženja za razvoj civilnog društva, Aktivne zone i CRNVO-a,  pripremiti konkretne modele akata koji se odnose na sljedeća područja:  dodjelu zemljišta i prostora od strane općina NVO-ima, financiranje NVO-a, učešće građana u radu lokalne samouprave, imenovanje predstavnika NVO-a u radnim tijelima lokalne samouprave i model o korištenju tzv. instituta ,,prazne stolice" za NVO-mehanizam za učešće predstavnika NVO-a  u plenarnom radu lokalnih skupština.