Intervju Adrijana Vuksanovića za Dnevne novine

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 28. rujna 2016. - 17:20

U cijelosti vam prenosimo intervju Adrijana Vuksanovića, nositelja liste HGI-ja na parlamentarnim izborima za Dnevne novine.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) će, ukoliko nakon 16.oktobra bude dio vlasti,djelovati u pravcu smanjenja PDV-a na ugostiteljske usluge i visokih doprinosa na zarade, poručio je Adrijan Vuksanović, nosilac liste ove stranke na predstojećim izborima. Okosnica ekonomskog programa HGI je jačanje odnosa sa Republikom Hrvatskom kroz izvoz i saradnju u turizmu, a ta partija će , prema riječimaVuksanovića, insistirati i na većem zapošljavanju mladih, razvoju preduzetništva, poljoprivrede, prerađivačke i IT industrije.

DN: Na čemu se zasniva ekonomski program HGI za predstojeće izbore?

Hrvatska građanska inicijativa je most saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske. Stoga je, između ostalog, naš ekonomski program usmjeren na jačanju ekonomskih veza, odnosno većoj razmjeni roba između dvije zemlje. Saradnja u budućnosti mora podrazumijevati i odrešenu vrstu reciprociteta , tamo gdje je moguće. HGI će insistirati na povećanju  izvoza crnogorskih, prije svega poljoprivrednih, proizvada u Hrvatsku.

Crna Gora od hrvatske može imati benefite kroz afirmaciju svog turističkog proizvoda, i HGI će nastojati da ta saradnja u oblasti turizma bude podignuta na što veći nivo. Prvenstveno mislim na saradnju između Tivta,Kotora, Cetinja i Dubrovnika kroz promociju nautičkog, kulturnog, planinskog i vjerskog turizma.

DN: U Crnoj Gori je trenutno oko 40.000 nezaposlenih građana. Šta ćete, ukoliko dođete na vlast, uraditi kako biste smanjili nezaposlenost i u kojim sektorima vidite mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta?

Hrvatska građanska inicijativa se u svom programu  zalaže za podsticanje razvoja preduzetništva kao nositelja ekonomskog rasta, kako u Boki kotorskoj, tako i cijeloj Crnoj Gori. U tom pravcu, HGI će inicirati otvaranje mjesta savjetnika u svim lokalnim resornim sekretarijatima. Savjetnici će pružati stručnu pomoć licima koja su u pripremnoj fazi pokretanja poslovanja, preduzetnicima početnicima, kao i vlasnicima već afirmisanih mikro i malih poduzeća.
Hrvatska građanska inicijativa može dati značajan doprinos razvoju preduzetništva u svim gradovima Crne Gore, kroz edukaciju od strane stručnih i profesionalnih lica iz Republike Hrvatske, koja je punopravna članica EU.
Insistiraćemo na pojačanju mjera politike zapošljavanja u odnosu na mlade, kao i ravnopravno učešće žena, predstavnika hrvatske nacionalne manjine i osoba s invaliditetom na tržištu rada.
Pametna i kvalitetna politika zapošljavanja mora biti usmjerena ka unapređenju radnih, socijalnih i životnih uslova naših građana.

DN: Javni dug Crne Gore na kraju juna iznosio je 2,305 milijardi eura i premašuje Mastriške kriterijume. Na koji način biste upravljali ovim dugom i sveli ga na nivo koji budžetski prihodi mogu da pokriju?

Tačno je da je učešće javnog duga u BDP visoko, ali mnoge razvijene zemlje EU imaju veće učešće javnog duga u BDP. HGI ce insistirati da se javni dug ne povećava za tekuću potrošnju, već da zaduživanje bude usmjereno ka kapitalnim investicijama, koje će doprinijeti novom zapošljavanju i povećanju stopa rasta. Takođe, osim turizma, koja je dominantne privredna grana u Crnoj Gori, moramo razvijati i poljoprivredu, prerađivačku i IT industriju.

DN: Istovremeno, crnogorske finansije opterećuje i veliki iznos nenaplaćenog poreskog duga. Šta smatrate da treba uradili po pitanju efikasne naplate ovih dugovanja? Kakve ste konkretno mjere predvidjeli kada je riječ o poreskoj politici?

Iniciraćemo na dopuni zakona, kojim će se regulisati na koji način i u kom vremenu  veliki dužnici  će biti u obavezi da plate porez. Zahtjevat ćemo jasnu i transparentu politiku o zaradama i doprinosima za sve zaposlene

Poreska politika, takođe, treba da bude stimulativna posebno za strateške grane turizam i poljoprivredu.  HGI je stava da je neophodno smanjiti PDV za ugostiteljske usluge, smanjiti doprinose na zarade, koji su jako visoki,  i onda povećati restriktivnost naplate poreza i doprinosa, čija se naplata u postojećim uslovima u najvećem procentu izbjegava.

DN: Kakve ćete korake preduzeti u pravcu privlačenja stranih investitora? –

Hrvatska građanska inicijativa će na kvalitetan način, kao  i do sada, iskoristiti  dobre odnose sa Hrvatskom, i doprinijeti da investitori,  poput kompanije INA šire i razvijaju svoju djelatnost na teritoriji cijele Crne Gore, a ne samo Boke.