Nova Monografija

Emitirano: 
Petak, 18. travnja 2014.

Nedavno je u Kotoru predstavljena nova Monografija  Bokeljske mornarice 809. Kotor. Riječ je o kapitalnom djelu, skupine autora, posvećene preminulom admiralu Bokeljske mornarice Milošu Miloševiću.

O Monografiji su govorili mr. Jovica Martinović, predsjednik Upravnog odbora Nikola Ciko i viceadmiral Bokeljske mornarice Ilija Radović.

Na Monografiji se radilo skoro tri godine, a obuhvaćeni su događaji iz povijesti, koji su dijelom preuzeti iz prethodne Monografije koja je tiskana još 1972. godine, te obrađuje brojna događanja u zadnjih dvadeset godina, s tekstovima koji su prvi put objavljeni.

Nova Monografija posebno obrađuje proslavu XII. stoljeća Bokeljske mornarice – 2009. god., kada je proslavljeno 1200 godina postojanja u kontinuitetu, tiskana je na 214 stranice s brojnim fotografijama  u tisuću primjeraka.

Više poslušajte u prilogu.