Što su faculet i bareta?

Emitirano: 
Ponedjeljak, 18. travnja 2022.

U ovoj emisiji podsjetit ćemo se značaja faculeta i barete u našoj kulturi.

Faculet (dijalekt), iskrivljena pozajmica od talijanskog faccio, za značenjem: obraz, lice, odnosi se na maramu/maramicu sa upotrebom; preko i oko glave, oko vrata, preko prsi, ali i za higijenu lica, nosa, ukrasnog detalja ženskog i muškog kostima, kao maramica za džep sakoa.

Bareta ( dijalekt ), tradicionalni narodni izraz za kapu/klobuk svakodnevne upotrebe. Zastupljen na području od Istre do Boke, sa značenjem: šešir, svih mogućih oblika i materijala, francuska kapa „bereta“, kapetanski kačket / ruska kapa, kačket itd.