Katarina Čeliković o Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata

Emitirano: 
Ponedjeljak, 14. ožujka 2016.

U današnjoj emisiji „U svjetlu kulture“ ugostili smo Katarinu Čeliković, menadžericu kulturnih aktivnosti u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. Katarina Čeliković je bibliografkinja, publicistica, kulturna djelatnica. Sudjelovala je u pokretanju i u radu nekoliko subotičkih hrvatskih institucija: katoličkog mjesečnika Zvonik 1994., u kojem je od početka lektorica, novinarka i jedna od urednika, Hrvatskoga akademskog društva 1998., u kojem od osnutka obavlja dužnost tajnice, a 2002. potaknula je osnivanje Hrvatskog društva za pomoć učenicima Bela Gabrić i Hrvatske čitaonice. U sklopu Hrvatske čitaonice pokrenula je nekoliko manifestacija kojima je svrha očuvanje i razvijanje hrvatskog jezika (Dane Balinta Vujkova, Pokrajinsku smotru recitatora na hrvatskom jeziku i Susrete vojvođanskih pučkih pjesnika Lira naiva) te nakladničku djelatnost (knjige, zvučna edicija s narodnim pripovijetkama i edicija Slikovnice). Lektorica je i jedna od urednika u kalendaru Subotička Danica, a sudjeluje i u nakladništvu Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, u kojem je pročelnica Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić od 1999. Sa suprugom Ervinom 1997.god.,dobila je Antušovu nagradu za doprinos kulturi bačkih Hrvata-Bunjevaca za rad u mjesečniku Zvonik, a za organiziranje Dana Balinta Vujkova Kulturno-prosvjetna zajednica Općine Subotica dodijelila joj je 2005. posebno priznanje „Dr. Ferenc Bodrogváry". Gospođa Čeliković nam je približila rad Zavoda, probleme s kojima se susreću, ali najavila i brojne kulturne događaje za ovu godinu.

Više poslušajte u emisiji.