Ana Vuksanović o važnim temama za hrvatsku zajednicu

Emitirano: 
Ponedjeljak, 07. ožujka 2022.

Danas smo ugostili Anu Vuksanović, tajnicu Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. Ana Vuksanović je profesorica, poliglota, sudionica i medijatorica brojnih kulturnih projekata, a i članica radnih grupa, koje su iznimno važne za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori. Vuksanović je članica ispred HNV-a,  radnih grupa, odnosno komisija koje je formiralo resorno Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore: Komisije za izradu i praćenje Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i Povelje o ljudskim pravima UN-a, kao i Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike, odnosno Komisije za praćenje sprovedbe predmetne strategije i povelja.

S Anom smo razgovarali o njezinom sudjelovanju u radnim grupama, kao i radu Vijeća.

 „Cilj je da one budu sve, samo ne asimilatorske i sve, samo ne diskriminatorske“ , ističe Ana u intervjuu te naglašava značaj istih.

Više o svemu poslušajte u intervjuu.