Sopranistica Nada Baldić o proteklim nastupima

Emitirano: 
Četvrtak, 12. svibnja 2016.

U današnjoj emisiji Tragom Hrvata Boke i događaja poslušajte razgovor sa sopranisticom Nada Baldić, koja je govorila o njenim skorašnjim nastupima.