O životu i djelu slikara Ivana Volarića - Piturića

Emitirano: 
Četvrtak, 25. listopada 2018.

Današnja emisija „Tragom Hrvata Boke i događaja“ posvećena je Ivanu Volariću – Pituriću, uglavnom nepoznatom otočnom slikaru i dekorateru, koji je stvarao i na području Boke kotorske. Rođen je u Vrbniku na otoku Krku 13. prosinca 1873. godine, a o njegovoj mladosti i školovanju zna se jako malo.

Izložba „Od Krka do Kotora: Ivan Volarić - Piturić“ otvorena je 19. listopada u Galeriji solidarnosti u Kotoru. Izložba je nastala kao rezultat suradnje Centra za kulturu Grada Krka, Biskupije Krk, Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru i Općinske javne ustanove Muzeji Kotor. Ovim projektom, koji naredne godine, pod geslom „Od Kotora do Krka: Ivan Volarić Piturić“, donosi predstavljanje bokeljskog opusa Ivana Volarića u gradu Krku, osvjetljava se dosad posve zanemaren segment nacionalne slikarske baštine, što je posve u skladu s ciljevima postavljenim u sklopu još uvijek aktualne inicijative Europska godina kulturne baštine.

Prigodom otvaranja izložbe, govorili su: direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Andro Radulović, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka Maja Parentić, prof. Sanja Žaja Vrbica i konzul gerant Republike Hrvatske u Kotoru Marijan Klasić. Emisiju poslušajte u audio zapisu.