O zborniku „Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.“

Emitirano: 
Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Proteklog petka u Kotoru je održana Promocija zbornika „Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.“, u izdanju Matice hrvatske iz Zagreba, urednika  Igora Zidića, a u organizaciji  Ogranka Matice hrvatske u Boki kotorskoj. Zbornik je nastao kao prilog znanstvenom skupu koji je početkom 2012.g. u Zagrebu organizirala Matica hrvatska i obilježila 40. obljetnicu Hrvatskoga proljeća. Zbornik  na 739 stranica donosi teorijske, analitičke dokumentarne i memoarske radove  razvrstane u tri cjeline: Uvodna razmatranja -  Studije i  rasprave , Svjedočenja, zapamćenja i  dokumenti, iz pera  trideset i dvoje autora ‒ protagonista, svjedoka, kroničara i stručnjaka.  Matičin zbornik Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.  predstavlja jedan od najopsežnijih priloga o ovom  kulturno-političkom  pokretu koji je početkom 1970-ih godina tražio pripadajuća prava Hrvatske u okviru Jugoslavije. Riječ je o reformnom razdoblju u hrvatskoj politici, društvu i kulturi, koje je posebno obilježeno legitimiranjem hrvatskog nacionalnog identiteta i traženjima, koja iz njega proistječu. Hrvatsko proljeće bilo je i nacionalni pokret nastao u redovima Saveza komunista Hrvatske 1970. i 1971. protiv unitarizma, s kojim su išle ukorak i težnje za reformom gospodarskoga, kulturnog i političkog života u kulturnim institucijama, među intelektualcima, znanstvenicima i studentima.

Više o tome poslušajte u emisiji „Tragom Hrvata Boke i događaja“.