18. listopada - Svjetski dan kravate

Emitirano: 
Subota, 14. listopada 2017.

Mladi Hrvati Boke ovu su emisiju posvetili Danu kravate koji se svake godine obilježava 18. listopada. Ako je nešto prepoznato kao pravi hrvatski simbol, onda je to sigurno kravata. Ona je poznata širom svijeta i više je od pukog odijevnog predmeta, stoga nije ni čudo što je dobila svoj dan.

U emisiji se učenici osvrću na dvije najpoznatije instalacije prof. Marijana Bušića, ravnatelja ustanove Academia Cravatica. Prva instalacija "Kravata oko Arene u Puli" izvedena je 18. listopada 2003. godine, a putem svjetskih TV postaja vidjelo ju je više od milijardu ljudi. To je bio jedan od najambicioznijih, najosmišljenijih koncepata i projekata promocije hrvatskog identiteta u svijetu. U drugom umjetničkom projektu  "Kravata oko Hrvatske", 2006. godine povezano je više od 4000 km hrvatske kopnene, morske i riječne granice te je na taj način kravata simbolički zagrlila i povezala Hrvatsku.