Kokotići u podne

Emitirano: 
Nedjelja, 05. veljače 2023.

Ove godine do Karnevala iz vlastitih  sredstava.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore