Kokotići u podne -16.4.

Emitirano: 
Nedjelja, 16. travnja 2023.

Nema života bez smrti.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore