Kokotići u podne

Emitirano: 
Nedjelja, 29. siječnja 2023.

Što nas toka ubuduće.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore