Ljetni Bokobran - retrospektiva

Emitirano: 
Srijeda, 06. srpnja 2016.

Ono što čini ljepotu umjetnosti u Boki ne može se nikad do kraja izreći.

Na kraju druge godine uređivanja i vođenja emisije Bokobran, pred ljetnu stanku, dajem pregled dosad obrađivanih povijesno-umjetničkih tema kroz koje se na različite načine otkriva jedinstvena umjetnička baština Boke kotorske. U tih preko 50 Bokobrana nastojala sam pojedinu temu predstaviti i približiti na jednostavne načine kroz dostupnu stručnu i znanstvenu literaturu te razgovore koje sam vodila s ljudima koji se bave stvaranjem, otkrivanjem, istraživanjem i zaštitom umjetnosti u Boki.

Izdvajaju se emisije koje su nastajale nakon razgovora i susreta sa slikarima koji žive i stvaraju u Boki kotorskoj, poput Voja Stanića, Luke Berberovića, Momčila Macanovića, Ljuba Popadića, ili pak mlade slikarice Hane Mirkov. Niz je izložbenih manifestacija poput onih koje su se održavale u Galeriji ljetnikovca Buća Luković koje sam pratila i obrađivala za emisiju Bokobran. U Bokobranu su gostovali i svećenici iz Boke kotorske koji pokazuju naročito zanimanje za sakralnu umjetničku baštinu, i nastoje ju zaštiti i na odgovarajući način prezentirati: župnik župe svetoga Eustahija u Dobroti don Pavao Medač, generalni vikar Kotorske biskupije mons. Anton Belan, župnik župe svete Ane u Đurićima, don Robert Tonsati, a radi svojeg značajnog doprinosa bio je spominjan i peraški župnik i opat svetoga Jurja, mons. Srećko Majić.

Bokobran je posvećivan temama iz različitih vremenskih razdoblja, sadržavao je prikaze različitih znanstvenih spoznaja i pristupa o kojima su slušatelje Bokobrana upućivali i sami autori znanstvenih radova. Gostovali su znanstveni stručnjaci, povjesničari umjetnosti koji su se bavili specifičnim temama i problematikama iz povijesti umjetnosti Boke kotorske poput dr. sc. Meri Zornije, dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić, akademika Radoslava Tomića, dr. sc. Katarine Horvat Levaj, dr. sc. Saše Brajović te akademika Tonka Maroevića, ali i doktoranata poput Milene Ulčar te Igora Loinjaka.

O temama koje se tiču zaštite kulturne baštine u Boki kotorskoj govorili su stručnjaci koji su desetljećima predano radili i koji su slušateljima Bokobrana približili svoje iskustvo koje su stjecali radeći u Boki kotorskoj kako bi zaštitili ono što je izvorno; slikarica konzervatorica i restauratorica Jasminka Grgurević te arhitektica i viša konzervatorica mr. sc. Zorica Čubrović, više su puta gostovale u Bokobranu. O važnim temama s područja arheologije govorila je arheologinja Vilma Kovačević.

Uz pregled emisija koje sam uređivala i vodila zahvalila sam svima koji su me potaknuli, inspirirali i pratili dok sam radila i pripremala Bokobran. Svaka tema je vrlo važna, a ono što čini ljepotu Boke ne može se nikad do kraja izreći, jer je ona sama kao „umjetničko djelo“, ili bolje rečeno poput tajne čija nas dubina gradi i oplemenjuje, a čiju ljepotu uvijek iznova otkrivamo.

Više o Bokobranu, poslušajte u audiozapisu emisije

Nevenka Šarčević