Bez cukra molim – u razgovoru sa Rozalijom Francesković

Emitirano: 
Subota, 01. srpnja 2023.

Modni dizajn kao brendiranje Tivta.  

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore