Bez cukra molim - Radojka Abramović

Emitirano: 
Subota, 18. ožujka 2023.

Radojka Abramović o monografiji 70 godina Pomorskog muzeja u Kotoru.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore