Bez cukra molim – Andrija Paltašić

Emitirano: 
Subota, 28. siječnja 2023.

O prvom tiskaru u Južnih Slavena.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore