Bez cukra molim - 8.7.

Emitirano: 
Subota, 08. srpnja 2023.

Od mota do motiranja.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore