Bez cukra molim - 27.5.

Emitirano: 
Subota, 27. svibnja 2023.

Tivatska "Postojna".

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore