Bez cukara molim

Emitirano: 
Subota, 04. veljače 2023.

Prvi maskenbal u „Jugoslovenskom domu“  u Donjoj Lastvi.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore