Laboratorij za arheologiju pomorstva širi WRECKS4ALL viziju na Južni Jadran

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 08. ožujka 2024. - 13:36
Autor: 

Kapitalizacija WRECKS4ALL projekta na IPA South Adriatic programu

Podvodna kulturna baština je važan resurs ronilačkog turizma čiji razvoj direktno donosi društveno-ekonomske benefite primorskim zajednicama. Njena atraktivnost, kulturna i povijesna vrijednost doprinosi regionalnoj kulturnoj koheziji i prekograničnoj suradnji.
WRECKS4ALL projekt je postavio nove regionalne standarde dostupnosti podvodnog kulturnog nasljeđa kroz digitalizaciju i poticanje razvoja ronilačkog turizma. Primjenom digitalnih tehnologija u WRECKS4ALL sobama virtualne realnosti i WRECKS4ALL aplikacijom za mobilne uređaje, projekt je učinio podvodnu kulturnu baštinu Jadrana dostupnu svakom čovjeku. Prepoznat je kao jedan od najuspješnijih projekata kofinanciranih od strane Europske unije na IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014 -2020. programu. Uspješnom implementacijom projekta Univerzitet Crne Gore je osnovao Laboratorij za arheologiju pomorstva kao podršku održivosti rezultata i njihove dalje nadgradnje.


"WRECKS4ALL vizija dostupnosti atraktive podvodne kulturne baštine podržana je kofinansiranjem projekta WRECKS4ALL 2.0 „Kapitalizacija prenošenjem na nove teritorije WRECKS4ALL modela za zaštitu podvodnog nasleđa kroz njegovu digitalizaciju i valorizaciju kao nove turističke ponude“ na IPA South Adriatic programu. Projekat će se realizovati tokom 2024. godine kroz konferencije, B2B sastanke, kurs podvodne arheologije i digitalizacije podvodne kulturne baštine u Crnoj Gori, Albaniji i Italiji. Laboratrija za arheologiju pomorstva, Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore će, kao vodeći partner, prenjeti iskustva i modele dobre prakse razvijene kroz WRECKS4ALL projekat na države i regije južnog Jadrana pomoću partnerskog konzorcijuma koji čine opština Vlora iz Albanije, Univerzitet Salento iz Pulja regije i opština Kampomarino iz Molise regije iz Italije. Totalna vrijednost projekta je 187,096.68 EUR. WRECKS4ALL 2.0 projekat će trajati godinu dana. Laboratorija za arheologiju pomorstva je, zahvaljujući kapacitetima razvijenim kroz WRECKS4ALL projekta tokom 2023. godine, nastavila sa izgradnjom kapaciteta za dokumentovanje i popularizaciju podvodne kulturne baštine Crne Gore".